Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Som følge av gjeldende smitteverntiltak, er alle orkesteraktiviteter stanset inntil videre.

Send en SMS til 2020:
Grasrotandelen 996 766 667Send en SMS til 2020: Grasrotandelen 996 766 667

Ordinære øvingstider

Vi øver i musikksalen på Nordstrand skole på torsdager:

  • Skoleorkesteret: 16:50-18:30
  • Ungdomsorkesteret: 18:40-21:10 

Terminlister:

Grunnet gjeldende koronatiltak i Oslo, er det stans i alle orkesteraktiviteter  - foreløpig frem til 6. mai.

Terminlistene for våren 2021 finner du her:

Terminliste Skoleorkester 

Teminliste Ungdomsorkester 

Til nye orkestermedlemmer og foreldre

Kjære aspiranter og medlemmer i orkestrene i NOSUS. Vi håper du vil trives i orkesteret, både med musikken og vennene du spiller sammen med. Vi håper også at du eller familien din ikke nøler med å spørre oss om det er noe dere lurer på, enten dirigenten, eller noen av oss i styret som ofte er til stede på øvelsene.

Noen spørsmål vil vi prøve å besvare med det samme.

To ganger i året lager vi en terminliste som inneholder programmet for orkesteret for neste halvår. Denne må du se på sammen med familien din og ta vare på den gjennom hele semesteret.
Du vil se at vi har øvelser på Nordstrand skole hver torsdag kl. 16:50-18:30 (skoleorkester) og 18:40-21:10 (ungdomsorkester). Det er viktig at du møter presis til øvelsen. Dersom du må være borte fra øvelsen må du gi beskjed til dirigenten i god tid.

På terminlista vil du også finne andre planlagte arrangementer og konserter. I forbindelse med konsertene har vi vanligvis seminar på lørdagen umiddelbart før. Dette er øvelser hvor det også er mulighet for de ulike instrumentgruppene å øve med egen instruktør.

Konsertantrekk
På konsertene vil vi gjerne at alle skal komme i det vi kaller konsertantrekk: hvit overdel og mørk bukse/skjørt, og svarte pensko.

Foreldreoppgaver
Dere som er foreldre får også noen plikter for orkesteret, uten at dere behøver å bli altfor redde. Vi vet at tiden er knapp for mange og prøver å holde dette på et rimelig nivå. Familien må stille med en voksen som vakt på noen øvelser, seminarer eller konserter i hvert semester. Avhengig av medlemstallet vil antallet vakter variere (god grunn til å rekruttere venner og bekjente!), men vi ønsker å holde antallet så lavt som mulig. Vaktlisten er en del av terminlisten. Dersom det ikke er mulig å gjennomføre vakter dere er pålagt, ber vi om at dere forsøker å bytte med noen andre på listen. Vakten for skolerorkesteret bør komme 30 minutter før øvelsen starter. Vakten for ungdomsorkesteret vil vare opp mot en halv time etter at øvelsen er avsluttet.

For å drive orkestrene og gjennomføre arrangementene våre, er vi avhengig av dugnadsinnsats fra medlemmenes foreldre. Slikt arbeid kan bestå i å delta under konsertarrangement, turer og lignende eller i direkte inntektsgivende arbeid. Vedtektene våre gir anledning til å kreve inn betaling for manglende dugnadsarbeid.Til jul pleier vi å selge julenek. Disse deles ut omkring midten av november. Alle må betale inn beløpet for julenek, men kostnaden kan reduseres ved å velge å motta nek som familien kan selge.

Vi ønsker å arrangere noen sosiale arrangement hvert semester for å sveise orkestermedlemmene bedre sammen. Vi har avholdt øvelser med spill og leker, kinoturer, turer i skog og mark, bowling og lignende. I tillegg arrangerer vi større turer med reise og overnatting for de enkelte orkestrene annet-hvert år.

Orkestrene har årsmøte i februar hvert år. Årsberetning med innkalling og andre sakspapirer sendes ut minst to uker på forhånd.

Alle medlemmer må være registrert med nødvendig kontaktinformasjon. Vi vil kreve inn kontingent i henhold til den informasjonen inntil vi får nye opplysninger (m.a.o vil de valg man gjør for dugnad og salg av nek gjelde for påfølgende semestre inntil dere selv melder inn endringer). Samme skjema brukes for barn i begge orkestrene og aspiranter. Reglene for søskenrabatt gjelder for alle barn fra en familie.

Informasjon finner dere på nettstedet www.nosus.no Her blir viktig informasjon om øvelser, seminarer og konserter lagt ut - og her finner dere alltid oppdatert vaktliste.

Vi ønsker å registrere aspiranter som har en forbindelse til NOSUS gjennom instrumentleie, instruktører el. l. For dette krever vi inn en medlemsavgift som er lavere enn for de andre medlemmene. Det vi ønsker å gi tilbake for denne avgiften er: Gjennom orkesteret skaper vi aktivitet slik at vi har instruktører tilgjengelig. Vi samarbeider med instruktørene for at aspirantene skal komme med i gruppespill og orkester så snart det er aktuelt. Vi stiller instrumenter tilgjengelig for utleie

  • Gjennom orkesteret skaper vi aktivitet slik at vi har instruktører tilgjengelig
  • Vi samarbeider med instruktørene for at aspirantene skal komme med i gruppespill og orkester så snart det er aktuelt
  • Vi stiller instrumenter tilgjengelig for utleie. Vi vil gjerne invitere aspirantene med på arrangementer (konserter, turer osv.) for å skape et godt miljø tidligst mulig.
  • Ved å registrere aspirantene som medlemmer oppnår vi også at orkesteret får bedre offentlig støtte, noe som fører til at vi kan forbedre instrumentparken og øke aktivitetsnivået.
  • Vi vil gjerne invitere aspirantene med på arrangementer (konserter, turer osv.) for å skape et godt miljø tidligst mulig.